Ивайло Неделчев

Организация, Дизайн, Технология
Иво е един от архитектите на ПОдЛЕЗНО и като такъв често играе ролята и на доброто, и на лошото ченге. Инат и реалист по най-добрите възможни начини, той няма да се поколебае да приземи нереалистична идея, но в същото време дава порив на мечтите си. Творец, математик и обещаващ млад архитект, Иво знае наистина всичко и във всеки момент може да се разчита на него. Усмихнат и весел, уникално добър и със заразителен ентусиазъм, той е душата на компанията, както и връзката, която държи екипа заедно.