ПОдЛЕЗНО разширява екипа си!

Как можеш да станеш част от магията на ПОдЛЕЗНО?

Можем да започнем с една обучителна практика и ако си допаднем взаимно – да те приемем като член на организационния екип!

Ето и какви са направленията, в които търсим нови попълнения: 

1. Част „Дизайн“

Динамичният ни екип търси ентусиаст за измисляне и изпълнение на арт инсталации в интериорни и екстериорни пространства.

Кой?

Студент по Архитектура/ Ландшафт/ Интериорен, Индустриален, etc… дизайн
С две думи да е арт – ако може да чертае е бонус.

Как?

Динамичният ни екип търси ентусиаст за измисляне и изпълнение на арт инсталации в интериорни и екстериорни пространства.

2. Част „Организация“

Ще пишем и организираме заедно яки творчески проекти за едни по-хубави градове, с които ще кандидатстваме за тяхното финансиране.

Кой?

Студенти от специалности, включващи писане на проекти, администрация на различни организации, български език и литература, финанси и икономика, маркетинг, счетоводство, право, проектен мениджмънт и т.н…. изобщо – които искат да се запознаят с писането и управлението на проекти, ръководенето на организация и популяризирането на нейните дейности.

Как?

Разкажи ни малко за себе си и мотивацията си в свободен текст на podlezno@gmail.com. Ако го направиш по структуриран начин, определено ще ни хванеш вниманието 😉

Готов ли си за предизвикателството?

* Екипът ни е доброволчески. Мястото в него не е обвързано с работна заплата.
** Настоящата обява за обучителна практика във фондация ПОдЛЕЗНО е във връзка с участието ни е Програма „Социални иноватори“ в България, която се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“.