Стълби към науката


Отдавна хората се шегуват с нас дали няма да стартираме нова инициатива “НАДЛЕЗно”... Е, дойде и този ден, в който можем да се похвалим с първия си проект за част от надлез, в който също разгръщаме научната тематика.

Проектът обхваща стълбищната клетка при сграда Експериментариум и посетителския център, непосредствено срещу пешеходния надлез над бул. "Цариградско шосе". Целта на проекта е да се направи интригуващ подход към входа на сградата, която ще помещава постоянни и временни научни експозиции. Разбира се, идеята е този подход да бъде в унисон с визията на София Тех Парк и научните сфери, засегнати чрез любопитни инсталации в музея за деца Техно Маджик Ленд. Нашето желание в бъдеще е и надлезът над бул. "Цариградско шосе" също да бъде изпълнен с любопитна информация за науката и да се превърне в един истински "научен надлез" :)

Асансьорната клетка се превърна в ярък акцент, открояващ се в зелено. По това цветно ядро представихме природата и нейните малки и големи чудеса. Илюстрирахме и числовия ред на Фибоначи чрез рисунки на спирална галактика и спираловидна черупка.

Като антипод на природата, външната страна на стълбищната клетка представлява човешките постижения в областта на науката. Боядисахме стената в сини тонове и изобразихме интересни факти в 4 направления: химия, математика, материалознание, нови технологии. От рисунките и информационните табели ще научите защо науката е забавна, какво е лента на Мьобиус, за какво се използва графенът и как ни помагат дигиталните близнаци.

Проектът се финансира от София Тех Парк.

Истории от стълбищните клетки: Вдигайте боята! Някой си изкряска и всички се втурнахме завчаска да се борим за спасение от изненадващото наводнение… Да, не е нещо обичайно надлез да се наводни… но бяхме свидетели на пороен дъжд и водопад по стълбището, което рисувахме. Със своята сила водата бутна няколко от баките с боя, която се разля по пода и окъпа стълбите в синьо...


Стълби към науката

Проекти