Портрети - фасади


Изрисуване на портрети на патроните на училищата "Васил Априлов" и "Акад. Людмил Стоянов" в район Младост.


Портрети - фасади

Проекти