Telus Day of Giving


Нашите проекти са ценени от различни възрастови групи, но са особено привлекателни за децата. Може би затова напоследък често ни предлагат да помагаме в обновяването на училища и детски градини.

Първото училище, в коетои звършихме намеса, беше специално училище ”Проф. д-р Дечо Денев”, в което се обучават ученици с увреден слух на възраст между 6 и 22 години. През есента на 2017 г. Telus International Europe - международната outsourcing компания - планираха ежегодната си доброволческа кампания в това училище и ни помолиха да помогнем. Те предвиждаха ремонт на по-голямата част от учебните зали, както и освежаване на четири от шестте общежития.

Нашата роля беше да освежим спалните помещения с помощта на цветни композиции. Задачата не беше лека, защото в общежитията живеят момичета и момчета, малки и големи и нашето предложение трябваше да е подходящо за двата пола и всички възрасти. Освен това не трябваше да е прекалено сложно, за да могат да го изпълнят доброволците от Telus. Така стигнахме до цветни геометрични композиции от триъгълници и трапеци.

Акцент на проекта беше стената срещу една от игротеките в училището - рисунка на птички със същия триъгълен мотив.

Проектът се финансира от Telus International Europe и е част от глобалната доброволческа инициатива Telus Day of Giving, в рамките на политиката за корпоративна социална отговорност на компанията.

Истории от триъгълните стаи: В рамките на 1 ден, обединени от философията „да даваме там, където живеем“, успяхме да преобразим 36 скучни бледи спални помещения в пъстри уютни стаи за децата. Нашият малък 4-членен екип от ПОдЛЕЗНО координираше почти 100 човека от служителите на компанията - тичахме по етажите, разменяхме си баки с цветни бои, стълби и рулетки, а резултатът беше видим още с преполовяването на деня.


Telus Day of Giving

Проекти