Направи Дарение

до: фондация ПОдЛЕЗНО IBAN: BG04 BPBI 8170 1606 0238 56 BIC: BPBIBGSF Основание: "[Две имена] - безусловно* дарение" (*в случай на дарение с условие, моля първо да се свържете с нас)

Стани Доброволец