Направи Дарение

до: фондация ПОдЛЕЗНО IBAN: BG80 PIRB 8050 1606 0238 56 BIC: PIRBBGSF Основание: "[Две имена] - безусловно* дарение" (*в случай на дарение с условие, моля първо да се свържете с нас)

Стани Доброволец