Мисия

ПОдЛЕЗНО е създадена като младежка инициатива на 6 септември 2013 г. с цел творческото обновяване и добавяне на нови функции в занемарени градски пространства. От 2017 г. е регистрирана като фондация в обществена полза. Първоначалният фокус на организацията са подлезите, които са възприемани от минувачите като неприятни, потискащи пространства - тъмни, мръсни, грозни, миришещи и опасни. Обновени по творчески начин, тези места продобиват съвсем нов статус и въздействие. Творчеството и превъплътените тематики, вдъхновени от заобикалящата подлеза среда, заедно със светлината и чистотата, създават усещане за безопасност, събуждат любопитството и възпитават градска култура у преминаващите. Въвличането на доброволци от различни възрасти и социални групи от своя страна помага за това хората да припознават заобикалящата ги среда и да я пазят. Освен за физическото обновяване на занемарените пространства, ние се грижим и за тяхното насищане с нови функции и символика, както и за тяхното оживяване. Нашата мечта е те да се превърнат в нетрадиционни културни кътчета в града и да заживеят свой “живот” след обновяването. Затова оргаанизираме различни събития, свързани с тематиката на обновеното място - концерти, флашмобове, работилници за деца и възрастни, кампании за събиране на ненужни материали и тяхното преизползване за нови цели, филмови прожекции и други. Извън подлезите, по покана на наши партньори (и не само), екипът ни започна да разширява дейността си с обновяване на различни екстериорни и интериорни пространства, включително детски и учебни заведения, център за социализация, споделени работни пространства и други. В портфолиото ни са включени и други креативни инсталации и намеси, както и изготвяне на двуизмерни и триизмерни визуализации на рaзлични проекти.


Сврържете се с нас- Димитър Стафидов