Нашата мисия

ПОдЛЕЗНО е създадена като младежка инициатива на 6 септември 2013 г. с цел творческото обновяване и добавяне на нови функции в занемарени градски пространства.

Какво постигнахме?

80+ успешни проекта от 2013 г. насам

От сформирането на екипа ни през 2013 г. сме направили успешно над 55 културни събития, 9 тематични проекта за художествено обновяване на подлези, обновяване на детски и учебни заведения, социални центрове, споделени работни пространства, интериори и екстериори от различен тип.

Проекти

Лекарска стена

СБАЛ по паразитни и инфекциозни болести „Проф. Иван Киров“ в район Триадица

Искаш да си част от магията?

Нашата мечта е да превърнем все повече места в нетрадиционни културни кътчета, които да заживеят свой „живот“ след обновяването. Ако имаш идея за проект и/или искаш да си наш партньор, свържи се с нас!